نیترات پتاسیم صنعتی

نیترات پتاسیم

صنعتی

نیترات پتاسیم صنعتی با خلوص بیش از 99 درصد جهت مصرف در صنایع لعاب کاشی

Total nitrogen (N)

13%

N as NO3-

13%

Soluble K2O

45%

Sodium(Na)

1%

Chlorine(CI)

3000ppm>CI

Moisture

0.5%

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

(+98)- 35- 35225626

(+98)- 35- 35225627

manhoondalem

All rights reserved by Goharza Co.