فرم تماس با ما

 • یزد_شهرک صنعتی یزد_بلوار اقاقیا_24 متری زنبق _ زنبق یک _ شرکت گهرزای یزد
 • آدرس
 • sale@goharza.com
 • پست الکترونیک
 • 09134578002
 • مهندس مرشدی فروش کشاورزی
 • 09133578700
 • مهندس مدبری فروش صنعتی
 • 09107274228
 • مهندس امام جمعه مدیر فنی
 • 09133591949
 • مهندس اسحاقیه کارشناس فروش