فرم تماس با ما

  • یزد_شهرک صنعتی یزد_بلوار اقاقیا_24 متری زنبق _ زنبق یک _ شرکت گهرزای یزد
  • آدرس
  • sale@goharza.com
  • پست الکترونیک
  • 09134578002
  • مهندس مرشدی فروش کشاورزی
  • 09133578700
  • مهندس مدبری فروش صنعتی
  • 09134578003
  • اقای افضلی کارشناس فروش