مشاوره فروش
Background

آدرس

یزد_شهرک صنعتی یزد_بلوار اقاقیا_24 متری زنبق _ زنبق یک _ شرکت گهرزای یزد

پست الکترونیک

sale@goharza.com

مهندس مرشدی فروش کشاورزی

09134578002

مهندس مدبری فروش صنعتی

09133578700

مهندس امام جمعه مدیر فنی

09107274228

مهندس اسحاقیه کارشناس فروش

09133591949

تولید کننده کودهای شیمیایی NPK و نیترات پتاسیم صنعتی