NPK 12 12 36+TE


 -حاوی عناصر نیتروژن،فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل به   همراه عناصر ریز مغذی به فرم کلاته شده با آمینو اسید

- بدون کلر و عناصرسنگین

- انحلال پذیری بالا

- عدم افزایش شوری خاک

-قابلیت محلول پاشی


تاثیر npk 12.12.36


1.افزایش مقاومت در برابر استرسهای محیطی

2.افزایش میزان فتو سنتز

3. افزایش نیتروژن اورگانیک

4.تاثیر در فرایند تولید هورمون

5.موثر در گرده افشانی و تولید میوه

6.افزایش رشد و توسعه ریشه گیاه

7.افزایش میزان باردهی 

8.کاهش نیاز آبی گیاه